Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

 1. Zlecenie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 2. Zlecenie badania wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
 3. Informacja dla klienta dotycząca pobierania i transportu próbek wody
 4. Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków)

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 1. Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 2. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 3. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 4. Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

 1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 2. Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
 3. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

 Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 1. Stan magazynowy preparatów szczepionkowych na dzień......
 2. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek
 3. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia
 4. Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę 
 5.  Nadzór nad grypą SENTINEL
 6. Zapotrzebowanie miesięczne na szczepionki
 7. Obowiązująca w Polsce procedura wycofywania szczepionek