Majątek

Na dzień 31 grudnia 2019r. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią zarządza majątkiem w zarządzie trwałym, który obejmuje budynek biurowo-laboratoryjny o powierzchni zabudowy 261,45 m2 na działce nr.2101/1 o powierzchni 376 m2 przy ul. Mickiewicza 11 w Nakle nad Notecią

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej wynosi 474.529,79 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 244.649,32 złotych.